علی قهاری

علی قهاری

مدرس و مشاور بازار های مالی
مدرس دوره های روانشناسی بازار در کارگزاری آگاه

تا شروع وبینار :

ساعت
دقیقه
ثانیه

وبینار قدم صفر ورود به دنیای Forex

ریشه و خاستگاه اصلی از تعریف این وبینار جامع آموزشی، کمک به ایجاد فضای مناسب جهت یادگیری عملی و آمادگی برای فعالیت در بازار خارجی است.

متاسفانه منابع آموزشی ارائه شده توسط اکثر وب سایت ها عمدتا محدود به مفاهیم کلی و بروز نشده ای است که برای فعالین این حوزه کارآیی اجرایی لازم را ندارند. بخش کمی از این عدم کارایی مربوط به آموزه های ارائه شده مبتنی بر ساختار قدیمی بازار است و بخش زیادی بواسطه پیچیدگی و درهم تندینگی مفاهیم فنی، تکنولوژیکی، روانشناسی و محتوایی نهفته در حوزه کاری فارکس است.

این وبینار از چند جنبه آموزشی منحصر به فرد به شمار می آید و به گواه شرکت کنندگان دوره های قبل، نمونه مشابه داخلی یا خارجی ندارد. مهم ترین وجه تمایز این وبینار نسبت به سایر وبینار ها، یکی سرفصل های ارائه شده در آن و دیگری رویکرد پروژه محور در ارائه آن است.

مدت زمان وبینار

2 ساعت آموزش و پرسش و پاسخ

ثبت نام رایگان

ثبت نام رایگان برای 50 نفر اول + هدیه

ثبت نام رایگان محدود!

قیمت اصلی : 590.000 تومان